Upozorňujeme zákazníky na minim. objednávku - 2.000 Kč, POUZE pro zákazníky s IČ. Pre zmenu CZK meny na €uro, kliknite na CZK - vpravo hore. Minim. objednávka - 80 €.

O nás

 


  

 

Společnost Kaizen Medical™ se specializuje na vlastní výrobu a prodej níže uvedených produktů:

Kaizen Medical s.r.o. se zaměřuje na vysoce kvalitní produkty splňující všechny normy, včetně normy - MDR pro jednorázové rukavice. Disponujeme odbornými znalostmi a zkušenostmi získanými z vývoje produktů ve zdravotnické oblasti:

- Nitrilové a vinylové rukavice

- Polymerové dezinfekce (bez alkoholu)

- Dezinfekčních ubrousků (bez alkoholu a parabenů)

 

Našim cílem je sdílet a poskytovat nejkvalitnější produkty zdravotní péče pro zlepšení poskytování nejen zdravotní péče.

Specializujeme se - na nitrilové rukavice bez pudru, vzhledem k tomu, že jsou velmi populární v lékařství, ale i v jiných oborech, protože poskytují dobrou bariéru mezi rukou a potenciálně škodlivými mikroorganismy. Nitrilové rukavice tak poskytují dobrou ochranu proti bakteriím a virům, stejně jako přímý kontakt s tělními tekutinami. Z tohoto důvodu nitrilové rukavice nosí v nemocnicích i lékaři v soukromé praxi, záchranné službě, ale i v mnoha jiných oborech (viz. bod 1.1. - nitrilové rukavice).

 

 

 Pokud hledáte nitrilové rukavice pro lékařské použití, musíte vždy zajistit, aby rukavice byly certifikovány podle evropské normy 455 (EN 455). Tato norma určuje, zda jsou jednorázové rukavice schváleny pro použití v lékařství.

Další specializací jsou pro nás vinylové rukavice, které mají široké spektrum použití v různých oborech činností (viz. bod 1.2. - vinylové rukavice pro sektory...)

S našimi rukavicemi můžete pracovat ve výrobním, zdravotnickém nebo laboratorním prostředí; můžete si užít pohodlí, ochranu, hygienu a hospodárnost. Kaizen Medical™ jako výrobce nitrilových rukavic, je jedním z předních poskytovatelů a vývozců jednorázových nitrilových a vinylových rukavic. V tuto chvíli exportuje svůj výrobní program Kaizen Medical do zemí střední a západní Evropy. 

 

1. Vlastní výroba a prodej jednorázových nitrilových a vinylových rukavic pro obory:

Medical Device Directive:  (Council Directive 93/42/EEC)                                                                                                                                                 
Splňujeme nové nařízení - Medical Device Regulation:  (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017)
 

1.1. Nitrilové rukavice (vyšetřovací, diagnostické):

 • Zdravotnictví, záchranná služba
 • Veterinární medicína
 • Laboratoře, lékařské a farmaceutické fakulty
 • Sociální služby, pečovatelské domy apod.
 • Automotive a elektrotechnický průmysl
 • Potravinářství (pekárny, mlékárny, výroba-masa, zeleniny, nápojů apod.)
 • HORECA - hotely, restaurace, stravování apod.
 • Cleaning - úklidové služby
 • Kosmetická a tetovací studia

Nitrile glove-L

 

1.2. Vinylové rukavice pro sektory - automobilový, elektrotechnický, potravinářský...

 • Bary, restaurace, pekárny, bufety
 • Sociální centra, pečovatelské domy
 • Potravinářský průmysl, úklidový obchod
 • Bary, restaurace, pekárny, bufety

 

1.3. Připravujeme - ALOE VERA nitrile, nitrilové rukavice jednorázové, s vnitřní ochrannou vrstvou - Aloe Vera

Aloe-glove-3

 

 

1.4. Připravujeme - TPE jednorázové rukavice - pro zdravotnictví (vyšetřovací rukavice TPE), sociální péči, potravinářství a příbuzné obory

TPE letáá3

 

Zajímavé výrobní ceny, vysoká kvalita dle standardů MDR (EU) 2017/745:

Ve společnosti Kaizen Medical mohou zákazníci najít nitrilové a vinylové rukavice ve všech velikostech, v modré barvě. Nitrilové rukavice jsou ideální pro alergiky, kteří jsou přecitlivělí na latex nebo prášek. Ideální pro dezinfekci ambulantního vybavení, lékařských přístrojů a pracovních ploch.


 

2. Vlastní výroba Bio-Polymerových dezinfekcí:

Kaizen Medical™ - moderní Bio-Polymerová dezinfekce Vás ochrání proti virům, a to jak na rukou (Typ - 1), tak povrchy (Typ - 2). Tento nový typ dezinfekce má hned několik výhod, se kterými Vás na následujících řádcích seznámíme.

Budoucnost antimikrobiální technologie. Každodenní ochrana proti bakteriím pro Vaši rodinu! Naše dezinfekční prostředky na kůži a povrchy jsou připraveny tak, aby aktivně likvidovaly patogeny bez použití škodlivé chemie a vysušování rukou alkoholovými dezinfekcemi. 

Kaizen Medical - polymerová dezinfekce  je dlouhotrvající, netoxická a unikátní ochrana na vodní bázi, bez alkoholu. Produkty Kaizen Medical na ruce a plochy chrání po celou dobu od prvního nanesení. Aktivně likvidují viry, bakterie, zabraňují křížové kontaminaci a přenosu nozokomiálních infekcí.

- výroba polymerové dezinfekce s Vitamínem B5 (D-Panthenolem), aroma - Citrón (Citrus limon)                           Typ 1 - na ruce

- výroba polymerové dezinfekce bez aroma (zejména pro potravinářské a další obory)                                              Typ 2 - na plochy, prostory

 

DUO

 

Produkt:  KM Hand Sanitizer - Biocid typu 01 a 02, vlastní Bezpečnostní list a registrace Ministerstva zdravotnictví :

Typ přípravku  1 Osobní hygiena - musí vyhovovat ČSN EN 1500 /prostředky pro CHDR musí vyhovovat EN 12791 Přípravky v této skupině představují biocidní přípravky používané za účelem osobní hygieny, které se používají na lidskou kůži nebo pokožku hlavy, případně s ní přicházejí do styku, a jejichž prvořadým účelem je dezinfekce kůže nebo pokožky hlavy.
Typ přípravku  2 Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat Přípravky používané k dezinfekci povrchů, materiálů, zařízení a nábytku, které se nepoužívají k přímému kontaktu s potravinami nebo krmivy. Oblasti použití zahrnují mimo jiné plovárny, akvária, vodu ke koupání a ostatní vody; klimatizační systémy; a stěny a podlahy v soukromé, veřejné a průmyslové oblasti a v dalších oblastech průmyslové činnosti.

Přípravky používané k dezinfekci vzduchu, vody neurčené k lidské spotřebě nebo pro zvířata, chemických toalet, odpadní vody, nemocničního odpadu a půdy.

Přípravky používané jakožto algicidy k údržbě bazénů, akvárií a dalších vod a k sanaci stavebních materiálů.

Přípravky používané jako součást textilií, tkanin, masek, nátěrů a dalších předmětů nebo materiálů, které dodávají ošetřeným předmětům dezinfekční vlastnosti.

 


 

 3. Dezinfekčních ubrousky:

Clean Wipes jsou ubrousky napuštěné roztokem na bázi moderních kvartérních amoniových sloučenin, bez alkoholu, aldehydů a fenolů. Mají vynikající čistící výsledky a velmi nízkou úroveň toxicity. Ideální pro dezinfekci ambulantního vybavení, lékařských přístrojů a pracovních ploch a dalšího vybavení.

  

4. Současně nabízíme dávkovače dezinfekcí a mýdel - FANECO:
 
- dávkovače dezinfekcí - automatické, ruční
 
- dávkovače mýdel - ruční

- vysoušeče rukou
 
 

V případě Vašeho zájmu, vypracujeme cenovou kalkulaci na výše uvedené zdravotnické produkty, event. odpovíme na konkrétní dotazy.

 


 

Kaizen jako výraz je složený ze dvou slov „kai“ - změna a „zen“ - dobrý, lepší, což sumárně znamená změna k lepšímu. Kaizen je systém kontinu­álního zlepšování v osobním, sociálním, ale i pracovním životě zahrnující jak dělníky, tak i manažery. Kaizen je způsob života, životní filozofie, která se nedá mechanicky přenést do jiného prostředí.

Tento systém vyjadřuje úsilí o neustálá zlepšení v podniku, která se však nerealizují jed­norázovými velkými inovačními skoky, ale zdokonalováním i těch nejmenších detailů. Někdy se o tomto systému hovoří ve spojení gemba kaizen. Gemba je místo, kde se vyko­nává daná činnost nebo proces, který chceme zlepšovat. Ve výrobním podniku je to dílna, v nemocnici ordinace, v hotelu jídelna. Gemba není pracovní stůl manažera. Od stolu se nedá zlepšovat. Mnohé firmy stále používají tradiční způsob práce - manažeři sedí ve svých kancelářích, studují analýzy a zprávy a grafy, připravují strategie a kon­cepce snižování nákladů. Čas od času se projdou po provozu a sledují, zda je čistá podla­ha a zda dělníci pracují dostatečně intenzivně. Kaizen je úplně odlišný přístup, postavený na dvou slovech:

 

 • Zlepšování - všechno se dá zlepšovat - kvalita, plnění termínů, náklady, produktivita.
 • Neustále - nic na světě není pevně stanoveno, všechno se neustále mění a vyvíjí - trhy, výrobky, zákazníci a jejich požadavky.

Kaizen není přenesení zodpovědnosti managementu na nepřipravené pracovní skupiny ve výrobě, nejsou to ani občasné schůzky na řešení akutních problémů v oblasti kvality, seřizování nebo nákladů. Je to propracovaný a dokonale organizovaný systém práce, který se používá prakticky ve všech vyspělých světových firmách.

 

Základní zásady systému Kaizen jsou:

 • Každému zlepšení, i kdyby bylo jen málo významné, se musí věnovat pozornost.
 • Kaizen je otevřený pro každého. Všichni pracovníci mohou participovat na procesu zlepšování.
 • Dříve, než se nějaké zlepšení zavede, musí být přesně analyzováno s ohledem na exis­tující stav a možné pozitivní nebo negativní vlivy.
 • Kaizen představuje 50 % práce dobrého manažera.
 • Management má dva hlavní úkoly - vytvoření a udržování standardů a jejich zlepšo­vání.
 • Vyzdvihování úlohy pracovního týmu, podpora participace a iniciativy pracovníků při řešení problémů.
 • Řešení hledat pomocí pracovních schůzek týmu pod vedením moderátora. Důležitá je dobrá příprava a vedení schůzky, jakož i výběr témat a zabezpečení prosazení realiza­ce přijatého řešení.
 • Informovanost o aktuálním stavu ve výrobě, problémech a podnikových cílech, navi­gace procesu zlepšování na oblasti, které tvoří omezení, resp. úzká místa v podniku.
 • Silná podpora ze strany vedení podniku. Kaizen je postavený na aktivitách zdola, ale vyžaduje silnou podporu shora.
 • Vytvoření organizačních předpokladů pro zlepšení možností komunikace mezi pra­covníky (konzultační místnosti, návštěvy pracovníků managementu ve výrobě, komunikace v průběhu výroby apod.).
 • Motivace pracovníků - spoluúčast na úspěchu. Materiální a finanční ohodnocení dobrých řešení.
 • Podpora zlepšení, která se dají rychle vyhodnotit a realizovat a nevyžadují vysoké investice