Upozorňujeme zákazníky na minim. objednávku - 2.000 Kč, POUZE pro zákazníky s IČ. Pre zmenu CZK meny na €uro, kliknite na CZK - vpravo hore. Minim. objednávka - 80 €.

Výrobce dezinfekcí - Kaizen Medical™


 

NAŠE VÝROBA DEZINFEKCÍ Kaizen Medical  BIO-Polymer Aroma Hand Sanitizer - Liquid  a  Gel

Splňuje normu pro Hygienické dezinfekce: ISO EN - 1500 (60 sec.)
Neobsahuje žádné nebezpečné látky (chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly)
 

mceclip3

 

Budoucnost antimikrobiální technologie. Každodenní ochrana proti bakteriím pro Vaši rodinu! Naše dezinfekční prostředky na kůži a povrchy jsou připraveny tak, aby aktivně likvidovaly patogeny bez použití škodlivé chemie a vysušování rukou alkoholovými dezinfekcemi. 

Kaizen Medical - polymerová dezinfekce  je dlouhotrvající, netoxická a unikátní ochrana na vodní bázi, bez alkoholu. Produkty Kaizen Medical na ruce a plochy chrání po celou dobu od prvního nanesení. Aktivně likvidují viry, bakterie, zabraňují křížové kontaminaci a přenosu nozokomiálních infekcí.

Kaizen Medical - moderní polymerová dezinfekce vás ochrání proti virům a to jak na rukou (Typ - 01), tak povrchy (Typ 02). Tento nový typ dezinfekce má hned několik výhod, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme.

Výhody našich BIO-Polymerových dezinfekcí:

 • Splňuje normu pro Hygienické dezinfekce: ISO EN - 1500 (do 60 sec.) - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienická dezinfekce rukou - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2/stupeň 2)
 • Vytváří  dlouhodobou aktivní dezinfekční ochranu - po dobu 21 dnů
 • Není nutná častá aplikacesnížení spotřeby přípravku = úspora nákladů
 • Neobsahuje alkohol nevysušuje ruce
 • Příjemná svěží vůně aroma jahoda, případně bez aroma pro potravinářství atd.
 • Neobsahuje žádné nebezpečné látkychlór, alkohol, aldehydy ani fenoly
 • Obsahuje: Vitamín B5 (D-panthenol) - provitamín B5 patří mezi nejpoužívanější vitamíny v kosmetice

Obsahuje: Vitamín B5 (D-panthenol) - provitamín B5 patří mezi nejpoužívanější vitamíny v kosmetice 
B5
 
1. Je nejrozšířenějším vitamínem v kosmetice, hlavně pro své hydratační a regenerační vlastnosti. Zlepšuje kvalitu kůže, vlasů a nehtů.
2. Váže a udržuje vodu v pokožce. Proniká do hlubších vrstev kůže, čímž pomáhá zlepšovat elasticitu pokožky a udržovat ji hydratovanou.
3. Stimuluje obnovu kožních buněk, pomáhá omezit tvorbu vrásek a zpomalit příznaky stárnutí.
4. Působí protizánětlivě, uklidňuje a regeneruje podrážděnou pokožku, proto je vhodný po opalovaní, holení, depilaci nebo tetování. Pomáhá při hojení ran.
5. Je vhodný na všechny typy pleti, i na citlivou a dětskou pokožku.

 

Princip polymerové dezinfekce spočívá v tom, že se na povrchu vytváří hustá síť 2-10 nm dlouhých jehlovitých struktur, které jsou na ostré špici kladně nabité. Ty přitahují záporně nabité molekuly ve vnějším obalu patogenů. Ostré hroty tento ochranný obal mechanicky naruší, což vede k zániku mikroorganismů (lysis).

Tzn., že Kationtový polymer přitahuje záporně nabitou buněčnou membránu mikroorganismu. Ta je v kontaktu s polymerem narušena, v případě viru ničí virovou kapsuly. Jehlovité struktury chrání povrchy fyzicky po celou dobu. Ošetřené povrchy lze běžně čistit bez ztráty aktivní účinnosti molekul.

 

       Pro zvětšení kliněte na TEST pravým tlačítkem myši:  klikněte na - OTEVŘÍT NA NOVÉ KARTĚ. Poté klikněte na okno vpravo.

  

1. Prodloužená doba účinnosti

Zatímco konvenční dezinfekce vydrží v řádu několika hodin, tak polymerová dezinfekce vytvoří na povrchu mikrofilm. Tato aktivní složka má dezinfekční účinky dle až 30 dní na povrhy.

2. Netoxické složení

Polymerová dezinfekce je netoxická. Neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat ani rostlin. Nezpůsobuje alergické reakce a je nehořlavá. Neobsahuje chlór ani jiné dráždivé látky (aldehydy, fenoly, alkoholy).

3. Všestranné využití

Lze si ji objednat do - kanceláří, nemocnic, sociálních prostor, na letiště, do potravinářských provozů, sportovních či kulturních areálů, MHD, čekáren, společných prostor, školních tříd a chodeb i bazénů. Zkrátka všude tam, kde je potřeba, a to bez ohledu na rozlohu místa.

4. Nepoškozuje povrch

Polymerová dezinfekce je šetrná ke všem druhům materiálů a nepoškozuje je. Navíc je bez zápachu, takže vám po čistění nezůstane v prostoru nepříjemný odér. Zároveň dokáže pohltit a odstranit organické pachy. Přitom si zachovává silnou účinnost.

 

Další informace

Fogování - polymerová dezinfekce je aplikována také mikrokapénkami o velikosti zhruba 10 - 20 mikrometrů pomocí aerosolových vyvíječů-fogovačů. Díky rychlé aplikaci expozice je umožněno krátké odstavení prostoru, který je dezinfikován. Účinnost látky je ověřena akreditovanou laboratoří.

Účinek

Kationtový polymer přitahuje záporně nabitou buněčnou membránu mikroorganismu. Ta je v kontaktu s polymerem narušena, v případě viru ničí virovou kapsuly.

Ať už potřebujete dezinfikovat jakýkoliv prostor, či ho zbavit nelibých pachů, neváhejte nás kontaktovat. Tato šetrná, ale velmi účinná dezinfekce, je vhodná jak na ruce, tak do všech objektů a zajistí vám skvělou ochranu proti virům.

 


 Biocidní účinné látky:

Biocidní účinné látky se nazývají účinné látky vznikající na místě, jestliže vznikají z jednoho či více prekurzorů v místě použití. Schválení takovéto látky vyžaduje hodnocení vznikající účinné látky i prekurzoru či prekurzorů, z nichž tato látka vzniká, v kontextu jednotlivých typů přípravků. Příklady těchto kombinací jsou:

 • aktivní chlor vznikající elektrolýzou z chloridu sodného
 • aktivní chlor vznikající elektrolýzou z chloridu draselného
 • aktivní brom vznikající z bromidu sodného a chlornanu sodného
 • peroxid vodíku vznikající rozpuštěním peruhličitanu sodného ve vodě

 

Kaizen Medical™ BIO-Polymer  Hand Sanitizer - Liquid  a  Gel

Typ  1 přípravku Osobní hygiena Přípravky v této skupině představují biocidní přípravky používané za účelem osobní hygieny, které se používají na lidskou kůži nebo pokožku hlavy, případně s ní přicházejí do styku, a jejichž prvořadým účelem je dezinfekce kůže nebo pokožky hlavy.
Typ  2 přípravku Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat Přípravky používané k dezinfekci povrchů, materiálů, zařízení a nábytku, které se nepoužívají k přímému kontaktu s potravinami nebo krmivy. Oblasti použití zahrnují mimo jiné plovárny, akvária, vodu ke koupání a ostatní vody; klimatizační systémy; a stěny a podlahy v soukromé, veřejné a průmyslové oblasti a v dalších oblastech průmyslové činnosti.

Přípravky používané k dezinfekci vzduchu, vody neurčené k lidské spotřebě nebo pro zvířata, chemických toalet, odpadní vody, nemocničního odpadu a půdy.

Přípravky používané jakožto algicidy k údržbě bazénů, akvárií a dalších vod a k sanaci stavebních materiálů.

Přípravky používané jako součást textilií, tkanin, masek, nátěrů a dalších předmětů nebo materiálů, které dodávají ošetřeným předmětům dezinfekční vlastnosti.

 


Na biocidní přípravky a účinné látky se vztahuje čl. 31 nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006) a také nařízení CLP (nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí).

Co jsou noroviry: https://www.braunoviny.cz/co-jsou-noroviry

Národní předpisy:

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) – účinný od 18. října 2016 (nahrazuje dosud platný zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh)

 

Základní pojmy:

Účinná látka (ÚL) - látka nebo mikroorganismus, který působí na škodlivé organismy nebo proti škodlivým organismům.

Biocidní přípravek (BP)

 • jakákoli látka nebo směs ve formě, v jaké se dodává uživateli, skládající se z jedné nebo více ÚL (účinné látky) nebo tuto látku (tyto látky) obsahující nebo vytvářející, určené k (použité s úmyslem) ničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus jakýmkoliv způsobem jiným než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením.

Všechny biocidní přípravky musí mít před uvedením na trh povolení a účinné látky v nich obsažené musí být předem schváleny. Z tohoto pravidla však existují určité výjimky. Například účinné látky zahrnuté v programu přezkoumání a rovněž biocidní přípravky obsahující tyto účinné látky lze uvést na trh, zatímco se očekává konečné rozhodnutí ohledně jejich schválení. Dočasná povolení přípravků obsahující nové účinné látky, které se dosud vyhodnocují, jsou na trhu rovněž povolena.

Zdroj: https://echa.europa.eu/cs/regulations/biocidal-products-regulation/product-types


 
 

Použití dezinfekcí podle druhu: 

Hygienická dezinfekce rukou (dle EN 1500) – redukuje přechodnou mikroflóru na pokožce rukou, hlavním cílem je přerušení přenosu mikroorganismů. Provádí se jako součást ošetřovatelského filtru a bariérové ošetřovatelské techniky, při protržení rukavic během ošetřovatelského výkonu nebo při kontaminaci pokožky biologickým materiálem. Při ošetřovatelském kontaktu je vhodnější než mechanické mytí rukou. Používají se antiseptické prostředky na bázi alkoholu v koncentraci 60-95 %. Důležité je vždy i efektivní sušení rukou. Prostředky určené k dezinfekci mohou plnit svou funkci až po dokonalém oschnutí rukou! Pozornost je potřeba věnovat často opomíjeným místům, tzn. konečkům prstů, dlaním, palcům a meziprstním prostorům.
 

Chirurgická dezinfekce rukou (dle EN 12791) – redukuje trvalou i přechodnou mikroflóru na rukou i předloktí. Provádí se před zahájením operačního programu, mezi jednotlivými operačními výkony nebo při porušení celistvosti rukavic při výkonu. Používáme prostředky určené k chirurgické dezinfekci rukou, které se vtírají po dávkách do suché pokožky rukou a předloktí až do úplného zaschnutí! Ruce musí být vlhké po celou dobu expozice!

 Požadavky na dezinfekční prostředky na ruce:
- musí vyhovovat ČSN EN 1499,
- musí vyhovovat ČSN EN 1500 - Hygienická dezinfekce rukou
- prostředky pro CHDR musí vyhovovat EN 12791 - Chirurgická dezinfekce rukou 

Podle způsobu použití:

 • dezinfekce povrchů;
 • dezinfekce nástrojů;
 • dezinfekce rukou;
 • speciální dezinfekce.

Podle účinných látek:

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Dezinficiencia a antiseptika.
 • Chlorové sloučeniny (př. chlornan sodný – SAVO®),
 • jodové sloučeniny (př. JODISOL®),
 • aldehydy,
 • kvartérní amoniové sloučeniny (KAS),
 • deriváty fenolu, alkoholy,
 • sloučeniny peroxidu (mají charakter oxidační i redukční),
 • aminy,
 • tenzidy – chemické povrchově aktivní sloučeniny (nejvýznamnější jsou amonné kvartérní sloučeniny),
 • hydroxidy (př. hydroxid sodný),
 • organické kyseliny.

Podle spektra účinnosti

 • Baktericidní,
 • virucidní,
 • fungicidní,
 • tuberkulocidní,
 • sporucidní.

Podle místa použití:

 • zdravotnictví
 • potravinářství, aj.

Fyzikálně chemická dezinfekce

 • Paroformaldehydová komora (dezinfekce textilu, výrobků z umělých hmot, vlny, kůže a kožešin při teplotě 45 až 75 °C).
 • Prací, mycí a čistící stroje (dezinfekce probíhá při teplotě do 60 °C s přísadou chemických dezinfekčních přípravků).

Zásady chemické dezinfekce

 • Dezinfekční přípravky a postupy, které nepoškozují dezinfikovaný materiál a jsou netoxické.
 • Zabránění vzniku selekce, případně rezistence mikrobů vůči přípravku – střídají se dezinfekční přípravky s různými aktivními složkami.
 • Při přípravě dezinfekčních roztoků se vychází z toho, že jejich názvy jsou tzv. „slovní známky“ a přípravky se považují za 100%[1].
 • Dezinfekční roztoky se připravují rozpuštěním odměřeného/odváženého dezinfekčního prostředku ve vodě.
 • Frekvence výměny dezinfekčních roztoků je dána doporučením výrobce (nejčastěji se provádí každou směnu, podle stupně zatížení biologickým materiálem i častěji).

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení