Upozorňujeme zákazníky na minim. objednávku - 2.000 Kč, POUZE pro zákazníky s IČ. Pre zmenu CZK meny na €uro, kliknite na CZK - vpravo hore. Minim. objednávka - 80 €.

FungiTOL Dezinfekce povrchů 0,75 l

Kód: 548
99 Kč 119,79 Kč včetně DPH
Momentálně nedostupné

FungiTOL pro dezinfekci povrchů 0,75 l (1 ks) - Fungi-0,75

Spektrum účinnosti přípravku: baktericidní, virucidní, fungicidní. Dezinfekce povrchů je kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů otřením nebo postřikem. Profesionální i neprofesionální použití. 

- cena za kus 99,-

Detailní informace

Detailní popis produktu

 FungiTOL Dezinfekce povrchů 0,75L - 1 ks:

Profesionální i neprofesionální použití. Typ přípravku: 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat. Přípravek není určen pro přímý styk s potravinami.

Spektrum účinnosti přípravku: baktericidní, virucidní, fungicidní

Vlastnosti:
- místo použití: povrchy
- objem: 750 ml
- rozsah použití: kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci ploch a povrchů
- záruční doba: 24 měsíců
- spektrum účinnosti přípravku: baktericidní, virucidní, fungicidní
Dezinfekce povrchů je kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů otřením nebo postřikem. 
 
Návod k použití:
- přípravek se pro použití neředí
- dezinfikuje dřevěné a plastové materiály, sklo, obklady, dlažbu aj.
- rozetře se jednorázovou utěrkou nebo se nanese postřikem. Po odzkoušení je možné aplikovat i pomocí studené mlhy (nutné použití vhodných ochranných pomůcek !).
- povrch je třeba důkladně smočit roztokem a nechat působí. Ošetřený povrch po uplynutí nutné expoziční cca. 5 - 10 min. doby, je možné otřít jednorázovou utěrkou nebo nechat pouze oschnout.
 

Rozsah použití: Kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci ploch a povrchů otřením nebo postřikem

  • FungiTOL dezinfekce povrchů je biocidní přípravek oznámený na Ministerstvu zdravotnictví České republiky
  • Profesionální i neprofesionální použití
  • Typ přípravku: 02-Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
  • Přípravek není určen pro přímý styk s potravinami

Spektrum účinnosti přípravku: baktericidní, virucidní, fungicidní

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů

Balení: po 1 ks / karton

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení